Ackord D och C stämd

I Sverige och Europa är det vanligast med  D-stämd ukulele. A, D, F#, BEn D-stämd ukulele har  fjärde strängen,

den närmast dig,  stämd i A

Tredje strängen är ett D

Andra strängen F#

och första strängen är ett B


Här är en ackordtabell för D-stämd ukulele

I USA stämmer man i princip alltid i tonarten C

Consert och Tenorukulele brukar man också stämma i C men det finns fler tonarter man stämmer dem i.

En C-stämd har då: 4e strängen i G, 3e C,

2a E och 1a A.


Ackordtabell för C-stämd ukulele
e-maill: faltman.ukulele@miasverkstad.se